top of page

Model nauki zdalnej dla niemieckich

i polskich szkół podstawowych
zlokalizowanych w pasie przygranicznym w miejscowościach Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowie, Przecławiu
i Będargowie w obliczu zagrożenia pandemicznego COVID – 19

Rachunek

Finansowanie

Projekt "Model nauki zdalnej dla niemieckich i polskich szkół podstawowych zlokalizowanych w pasie przygranicznym w miejscowościach Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowie, Przecławiu i Będargowie w obliczu zagrożenia pandemicznego COVID – 19" sfinansowano 

z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP)

w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie internetowej Interregu.

https://interreg5a.info/pl/

interreg.png
bottom of page